Home Tags อันตรายจากแตงโม

Tag: อันตรายจากแตงโม

วิธีทําให้สูง

วิธีทําให้สูง วิธีเพิ่มความสูง และเทคนิคลับเพิ่มความสูง ภายใน 1 อาทิตย์

“ความสูง”  ใครๆ ก็อยากจะสูงกันทั้งนั้น  เพื่อบุคลิกภาพที่ดี  ใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ดูดีไปหมด  หรือเพื่อการทำงานบางอาชีพที่ต้องใช้ความสูงเป็นส่วนประกอบ  หากความสูงไม่ถึงเกณฑ์  นั่นก็หมายความว่าเราต้องกินแห้วในสายงานนั้น  ซึ่งในการเพิ่มความสูงตามธรรมชาติ  เกิดจากหลายปัจจัย  ไม่ว่าจะเป็นทางพันธุกรรม  การเลี้ยงดูจากพ่อแม่  สิ่งแวดล้อมต่างๆ  อาหารการกิน  รวมถึงการพักผ่อนและความเครียด  ที่มีความสัมพันธ์กับความสูงทั้งสิ้น  โดยปกติแล้วการเจริญเติบโตด้านความสูงจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 20-25 ปี...
error: Content is protected !!