Home Tags สิวอุดตัน รักษา ธรรมชาติ

Tag: สิวอุดตัน รักษา ธรรมชาติ

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน ที่ควรรู้

ไข้เลือดออก หรือ ไข้เดงกี่ (ภาษาอังกฤษ Dengue hemorrhagic fever-DHF) ออกอาจจะดูเหมือนเป็นโรคภัยไข้เจ็บไกลตัวที่เกิดจากยุงเพียงตัวเดียว แต่ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของบ้านเรา เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากมีภูมิต้านทานไม่ดีพอจะทำให้มีอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ มาทำความรู้จักกับ สาเหตุ อาการ และ การรักษาไข้เลือดออก...
error: Content is protected !!