Home Tags กระเจี๊ยบแดงแห้ง

Tag: กระเจี๊ยบแดงแห้ง

จัดฟัน

จัดฟัน ขั้นตอนการจัดฟัน และ ราคาจัดฟัน ในรูปแบบต่างๆ

จัดฟัน หรือเรียกกันแบบไม่เป็นทางการว่า “ดัดฟัน” เป็นการแก้ไขสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของฟันหรือโครงสร้างของใบหน้า  ไม่ว่าจะเป็นฟันบนยื่นออกมามาก  ฟันล่างยื่นออกมามาก  ฟันห่าง  ฟันเก  การสบของฟัน ฯ จึงต้องพึ่งการจัดฟัน  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับตัวเราเอง  ซึ่งรายละเอียดของการจัดฟันนั้นมีอะไรบ้าง  เรามาดูกันเลยค่ะ การจัดฟัน (Orthodontic)  คือ  การรักษาความผิดปกติการขึ้นของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟัน  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวและการสบฟันผิดปกติ  รวมทั้งแก้ไขโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าให้ดูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น  ซึ่งเครื่องมือจัดฟันจะช่วยเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพช่องปากและฟัน ...
error: Content is protected !!