มะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการของโรคมะเร็งปาดมดลูกที่ควรรู้

0
3692

มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) อะไรเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกมีอาการอย่างไร? ผู้หญิงควรจะเริ่มตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกเมื่อใด? โรคมะเร็งปากมดลูกแบ่งเป็นกี่ระยะอะไรบ้าง  โรคมะเร็งปากมดลูกรักษาหายไหม? หลากหลายคำถามกับมะเร็งปากมดลูก เราจะมาทำความรู้จักภัยใกล้ตัวสำหรับคุณผู้หญิงกันค่ะ

สาเหตุ อาการของโรค มะเร็งปาดมด ลูกที่ควรรู้

มีสถิติเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงอย่างหนึ่งเป็นที่น่าตกใจมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นภัยเงียบและไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ หากไม่สังเกต ซึ่งก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกนั่นเองที่พบว่า ในปี 2558 มีผู้หญิงไทยที่เสียชีวิตจากโรคนี้มากถึงวันละ 14 คน และเป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ของผู้หญิงที่เป็นมากที่สุด ทั้งที่เราสามารถป้องกันและตรวจหาความผิดปกติได้

มะเร็งปากมดลูกสาเหตุของโรค มะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า “ฮิวแมน ปาปิลโลมา ไวรัส” (Human Papilloma Virus) เรียกสั้นๆ กันว่าเชื้อ HPV ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่ชนิดที่สามารถติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์จะมีเพียง 30 – 40 ชนิดเท่านั้น โดยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำที่ทำให้เป็นโรคหูดหงอนไก่ และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่พบบ่อยๆ ก็คือมะเร็งปากมดลูก

ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจก่อนว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งทำให้เกิดรอยถลอกที่ผิวหรือเยื่อยุภายในอวัยวะสืบพันธุ์ ส่งผลให้เชื้อไวรัส HPV เข้าไปอาศัยอยู่ที่บริเวณปากมดลูก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ปากมดลูก ทำให้มีอาการอักเสบเรื้อรังแล้วกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในที่สุด ซึ่งใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นติดเชื้อไวรัสจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งประมาณ 10 – 15 ปี โดยช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

  • ปัจจัยเสี่ยงของผู้หญิง ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆ หรือต่ำกว่า 18 ปี ร่างกายจะยังสร้างภูมิคุ้มกันไม่มากพอ เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ มีประวัติติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน คลอดบุตรมากกว่า 3 คนขึ้นไป หรือมีประวัติเคยใช้ยาเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศเพื่อป้องกันการแท้งบุตร เคยมีความผิดปกติหรืออาการอักเสบบริเวณปากมดลูก เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำ รวมถึงเกิดจากพันธุกรรม การสูบบุหรี่ และขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ค่อยรับประทานผักและผลไม้
  • ปัจจัยเสี่ยงของผู้ชาย ผู้ชายที่เป็นคู่นอนและมักจะเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ เคยเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือมะเร็งที่อวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงเคยมีประวัติคู่นอนที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก

อาการของโรคมะเร็งปากมดลูกอาการของโรคมะเร็งปากมดลูก

อาการของโรคมะเร็งปากมดลูกแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ

  1. อาการมะเร็งปากมดลูกระยะแรก

ในระยะแรกที่เริ่มเป็นมะเร็งปากมดลูก ผู้ป่วยจะยังไม่แสดงอาการใดๆ ออกมาอย่างเห็นได้ชัด แต่เราสามารถทราบได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจคัดกรองแล้วนั่นเอง ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรทำการไปตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี แม้ว่าจะยังไม่มีอาการผิดปกติก็ตาม เพื่อตรวจหารอยโรคแล้วทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

จากนั้นจะเป็นระยะที่ 2 และ 3 ที่เริ่มมีอาการของโรคมะเร็งปากมดลูกแสดงออกมาจนสังเกตเห็นได้ชัด โดยอาการในระยะนี้ที่พบได้บ่อยๆ คือ มีตกขาวมากผิดปกติ ลักษณะของตกขาวเปลี่ยนไป มีกลิ่นเหม็นรุนแรง และอาจมีสีเปลี่ยนไปหรือมีเลือดปนออกมาด้วย

นอกจากนี้มักจะมีอาการปวดท้องคล้ายกับปวดประจำเดือนเป็นระยะๆ มีเลือดหรือประจำเดือนออกมาแบบกระปริดกระปรอยหรือมามาก อาจจะมานานหลายวันหรือมาทั้งเดือนก็ได้ และรู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือหลังมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดปกติ

  1. อาการมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

อาการของมะเร็งในระยะนี้จะมีลักษณะลุกลามมากขึ้น โดยอาจจะลามไปถึงบริเวณช่องคลอดหรืออุ้งเชิงกราน และมีอาการปวดถี่ๆ ที่ท้องน้อยอย่างรุนแรง หรือปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยบางรายก็มีอาการปวดหลังแบบปวดร้าวไปถึงช่วงขา หรือปวดที่บริเวณก้นกบ

นอกจากนี้ยังมีอาการอักเสบที่ทำให้เกิดอาการบวมที่ขา และยังทำให้ระบบปัสสาวะผิดปกติ เพราะผู้ป่วยบางรายจะมีอาการเจ็บแสบขณะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะได้ลำบากหรือถึงขั้นปัสสาวะออกมาเป็นเลือดกันเลยทีเดียว

สิ่งที่สำคัญคือถ้าเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายแล้ว โดยเฉพาะบริเวณไต ลำไส้ใหญ่ และกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจจำให้เกิดภาวะไตวายหรือมีอาการถ่ายเป็นเลือดได้ ถ้ามีอาการดังที่กล่าวมานี้หมายถึงระยะอันตรายแล้ว

            อาการมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1หากจะอธิบายให้เห็นภาพของอาการมะเร็งปากมดลูกให้ชัดเจน สามารถแบ่งความผิดปกติของร่างกายได้เป็น 4 ระยะย่อยๆ คือ

อาการมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 เซลล์มะเร็งจะลุกลามแค่อยู่ภายในบริเวณปากมดลูกเท่านั้น

อาการมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 2 เซลล์มะเร็งมีการลุกลามไปยังผนังช่องคลอดด้านบน และบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างปากมดลูก

อาการมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งมีการลุกลามไปยังผนังช่องคลอดด้านล่าง และบริเวณด้านข้างของอุ้งเชิงกรานจนกดทับบริเวณท่อไต จึงทำให้เกิดภาวะไตบวมน้ำ

อาการมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 เซลล์มะเร็งมีการลุกลามไปที่อวัยวะส่วนต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองนอกเชิงกราน กระเพาะปัสสาวะ ไส้ตรง กระดูก และปอด เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจวินิจฉัยหรือตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีนั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจภายใน การตรวจแบบ Pap Smear การตรวจด้วยวิธีส่องกล้อง หรือการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพยาธิวิทยา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกอีกด้วย ถ้าเราดูแลตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหมั่นไปตรวจหาเชื้อ HPV เป็นประจำทุกปีเท่านั้นเองง็งปากมดลกรยท

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here